پوستر فیلم  سایه

سایه

محصولهند
فیلم «سایه» درباره شخصی به نام «جان بیبی» است. او که از یک سانحه رانندگی جان سالم به در برده است از طریق یک روان شناس با پسر بچه ای به نام «نیتن» آشنا می شود. این پسر بچه داستان یک حادثه را برای همکلاسی هایش تعریف می کند که شباهت زیادی به سانحه رانندگی جان دارد.
Appu N. Bhattathiri
BadushaGinesh JoseAnto Joseph
S. Sanjeev
Sooraj S. Kurup