پوستر فیلم  منطقه پرواز ممنوع

منطقه پرواز ممنوع

محصولایران
فیلم «منطقه پرواز ممنوع» فیلمی در رابطه با سه نوجوان است که برای شرکت در مسابقات پهباد آماده می شوند. آن ها تمرین خود را در جنگل شروع می کنند که با دیدن یک یوز ایرانی ماجراهای جدیدی برای آن ها آغاز می شود.
امیر داسارگر
حامد بامروت نژاد
ابوذر حیدری