پوستر فیلم  دوقلوهای افسانه ای

دوقلوهای افسانه ای

انیمیشن «دوقلوهای افسانه ای» داستان «جولز» یک پسر چینی و «جولی» یک دختر انگلیسی است که از والدینی متفاوت ولی در یک ساعت و در یک مکان متولد شده اند و مادران آن ها در هنگام تولدشان از دنیا رفته اند. این دو با گرفتن دست های یکدیگر نیرویی ماورایی پیدا می کنند و در سرنوشت آن ها مقدر شده که با نیروی خود به حکومت ظالمانه امپراطوری چین پایان دهند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Jean Morisse
Hiroshi SaotomeShigeru Akagawa
Jean Chalopin