پوستر فیلم  مستوران

مستوران : 31 تیر 1401 فصل 1 قسمت 26

محصولایران
سریال «مستوران» روایتگر ماجراهایی جذاب و تلفیقی از داستان های کهن ایرانی مانند: «هزار و یک شب»، «کشکول»، «گلستان» و «شاهنامه» است که در جایی در ایران حدود پانصد سال پیش، در شهری به نام «مستوران» رخ می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر