پوستر فیلم  روزهای ابدی

روزهای ابدی

محصولایران
سریال «روزهای ابدی» داستان جوانی به نام «مهدی» است که از مبارزان و زندانیان سیاسی پیش از انقلاب بوده است. او پس از انقلاب نیز به مبارزه با گروه های جدایی طلب و چریک های فدایی خلق می پردازد و در این مسیر با چالش های بسیاری رو به رو می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
جواد شمقدری
محسن علی اکبری
جواد شمقدری
بهزاد عبدی