پوستر فیلم  مهر سکوت

مهر سکوت

محصولایران
فیلم «مهر سکوت» درباره دختری دانشجو به نام «غزل» است که خانواده ای با وضع مالی خوبی دارد. یک روز در هنگام بازگشت از دانشگاه متوجه می شود که شخصی با ماشین او تصادف کرده و شماره تماس خود را روی ماشینش گذاشته است. وی برای دریافت خسارت با آن شماره تماس می گیرد. اما موضوع به همین سادگی ها حل نمی شود.