پوستر فیلم  تک تیراندازها

تک تیراندازها

محصولچین
فیلم «تک تیراندازها» داستان تک تیراندازهای چینی در طول جنگ کره با تک تیراندازان دشمن است. «ژانگ تاوفانگ» تک تیرانداز تیزبین ارتش چین در سن 22 سالگی در طول جنگ کره با کشتن و زخمی کردن 214 سرباز آمریکایی با 435 گلوله تنها در 32 روز، رکوردی را به نام خود ثبت کرد.
فیلم‌های پیشنهادی
Mo ZhangYimou Zhang
Xiaobei CaoLiwei Pang
Yu Chen
Dongdong Dong
Yongyi Li