پوستر فیلم  ساده لوح

ساده لوح

محصولایران
فیلم «ساده لوح» داستان زندگی مردی به نام «رحمان» است که با پولی که به بهانه‌ تهیه‌ مسکن از مردم به دست آورده، می‌ گریزد و در مسافر خانه‌ ای پناه می‌ گیرد که توسط دو دوست، «غلام» و «عبدالله» اداره می‌ شود. طی حادثه‌ ای، «رحمان» به قتل می‌ رسد. مضنونین اصلی در این حادثه «غلام» و «عبدالله» هستند. اما آن دو که گناهی مرتکب نشده‌ اند، ناچار می‌ گریزند. ده سال بعد، به شهر خود باز می‌ گردند.