پوستر فیلم  شهر دروغ ها

شهر دروغ ها

فیلم «شهر دروغ ها» داستان «راسل پول» کارآگاهی جسور و ماجراجو است که قصد دارد پی به راز قتل رپرهای معروف، «توپاک شکور» و «نوتوریوس بی آی جی» ببرد.
فیلم‌های پیشنهادی
Brad Furman
Stuart ManashilPaul Brennan
Christian Contreras
Chris Hajian
Leo Trombetta