پوستر فیلم  آقای قاضی

آقای قاضی

محصولایران
سریال «آقای قاضی» داستانی است که تمامی اتفاقات آن در داخل دادگاه رخ می دهد و به بررسی مسائل اجتماعی جامعه امروزی ما می پردازد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
سجاد مهرگان
احمد شفیعی