پوستر فیلم  آستریکس و نبرد بزرگ

آستریکس و نبرد بزرگ

محصولفرانسه
در این سری از مجموعه انیمیشن «آستریکس و نبرد بزرگ»، ساکنین دهکده ای که «آستریکس» در آن حضور دارد در مقابل حمله رومی ها مقاومت می کنند و با استفاده از قدرتشان و البته معجون هایی که مصرف می کنند در تلاش هستند تا دشمنان را از پای در آورند.
فیلم‌های پیشنهادی
Philippe Grimond
Yannik Piel
Yannik Voight
Michel Colombier