پوستر فیلم  جیمبو

جیمبو

محصولانگلیس
انیمیشن «جیمبو» داستان هواپیمایی به نام «جیمبو» است که در یک فرودگاه زندگی می کند و هر روز اتفاقات مختلفی برای او رقم می خورد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Keith Learner
Peter Maddocks
Peter Maddocks
Keith Learner