پوستر فیلم  خورشید شب

خورشید شب

محصولایران
فیلم «خورشید شب» روایتی است از زندگی شیخ مفید عالم و فقیه قرن سوم و چهارم هجری که در واپسین روزهای زندگی‌ اش در محل تبعید، خاطرات ۶۹ ساله ‌اش را از کودکی تا حال مرور می ‌کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فریبرز صالح
مجید اوجی
محمود حسنی
فریبرز صالح