پوستر فیلم  ما باغ وحش خریدیم

ما باغ وحش خریدیم

محصولآمریکا
فیلم «ما باغ وحش خریدیم» بر اساس زندگی واقعی شخصی به نام «بنجامین می» است که شغل خود را تازه از دست داده، لیکن خانه خود را از جنوب شهر کالیفرنیا به حومه شهر منتقل کرده و یک خانه بزرگ خریداری می کند که یک باغ وحش دارد، او تصمیم می گیرد که این باغ وحش را بازسازی کند، اما به مشکلات زیادی برخورد می کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Cameron Crowe
Jon Thor Birgisson
Mark Livolsi