پوستر فیلم  سم مهربان

سم مهربان

محصولآمریکا
هنگامی که یک فرد ناشناس با نام مستعار «سم مهربان» بسته هایی حاوی مبلغ صد هزار دلار را پشت درب منازل شهروندان نیازمند نیویورکی می گذارد یک خبرنگار با نام «کیت بردلی» نسبت به این کار به ظاهر خیرخواهانه، مشکوک شده و دنبال دلیل این اقدام می گردد.
فیلم‌های پیشنهادی
Kate Melville
Mario Sévigny