پوستر فیلم  زعفرانی

زعفرانی

محصولایران
نود و نه درصد انسان ها، البته کمی بیشتر یا کم تر فرقی نمی کنند. «زعفرانی» که باشی کارها طبق روال پیش می رود. این سریال یک موضوع اصلی را پیش می برد که در کنار آن موضوع های حاشیه ای از هنجارهای اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر