پوستر فیلم  ماه

ماه

محصولآمریکا
فیلم کوتاه «ماه» داستان سه نسل از یک خانواده و یک نردبان خیلی خیلی بلند است، پسر بچه ای با پدر و پدربزرگش سوار قایق می شوند و فکر می کنم برای ماهیگیری به وسط دریا حرکت می کنند. اما نه، قرار است اتفاقات خیلی عجیبی بیفتد.
Enrico Casarosa
Kevin Reher
Enrico Casarosa
Michael Giacchino
Steve Bloom