پوستر فیلم  نقش و نقاش

نقش و نقاش

محصولایران
فيلم «نقش و نقاش» داستان تعدادی از دانش‌ آموزان يک مدرسه روستايی را روايت می‌ كند كه قصد دارند در تعزيه‌ ای كه هر ساله برگزار می‌ شود، با بركناری شمر، مانع شهادت امام حسين (ع) شوند.
مهدی جعفری
محمد زالی