پوستر فیلم  خشم

خشم

محصولهند
فیلم «خشم» «Sanak» داستانی اکشن و مهیج در مورد «ویوان» و همسرش می باشد که به طور ناخواسته وارد یک گروگان گیری سیاسی در بیمارستان می شوند. حال ویوان همراه با نیرو های پلیس در محیطی محدود و مبارزه با گروگان گیر ها باید کمک کند که جان خود، همسر و دیگر گروگان های درمانده داخل بیمارستان را نجات دهد.
Kanishk Varma
Vipul Amrutlal Shah
Ashish P. Verma
Sanjay Sharma