پوستر فیلم  بازمانده برگزیده: ۶۰ روز

بازمانده برگزیده: ۶۰ روز

سریال «بازمانده برگزیده: ۶۰ روز» در مورد فردی به نام «پارک مو جین» است که در کابینه دولت کره جنوبی خدمت می کند. زمانی که مقامات عالی رتبه از جمله رئیس جمهور کشور برای جلسه ای دور هم جمع می شوند، طی اتفاقی در محل جلسه انفجار بزرگی رخ می دهد. در این انفجار بسیاری از مقامات از جمله رئیس جمهور کشته می شوند. در حال حاضر «پارک مو جین» بالاترین مقام دولتی را دارد که زنده مانده است. او این موقعیت را نمیخواهد اما باید 60 روز به عنوان رئیس جمهور کشور عمل کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Jong Sun Yoo
Tae Hee Kim