پوستر فیلم  سربازی

سربازی

محصولایران
مستند «سربازی» زندگی سربازان در پادگان‌ های آموزشی شهید خضرایی و فعالیت آنان در مدت خدمت و به ویژه دوران آموزشی و روند گذراندن این دوره را به تصویر می‌ کشد.
سالار بی باک