پوستر فیلم  مرگ بر روی نیل

مرگ بر روی نیل

فیلم «مرگ بر روی نیل» داستان تعطیلات کارآگاه «پوآرو» در یک کشتی بخار بر روی رود نیل است که تبدیل به جستجو برای یافتن قاتل می شود. خانواده و آشنایان و دوستان مقتول در کشتی حضور دارند و خیلی دشوار است تا پوآرو بتواند قاتل را پیدا کند.
Kenneth Branagh
Ridley ScottKevin J. Walsh
Michael Green
Patrick Doyle
Úna Ní Dhonghaíle