پوستر فیلم  محیا

محیا

محصولایران
فیلم «محیا» در مورد «جاوید» دانشجوی پزشکی است که عاشق همکلاسی اش «محیا» می شود و برای رسیدن به «محیا» باید شرطش که غسل هفت جنازه است را انجام دهد غافل از اینکه «جاوید» از مرده ها می ترسد.
اکبر خواجویی
اکبر خواجویی