پوستر فیلم  دزدان دریایی: آخرین گنج سلطنتی

دزدان دریایی: آخرین گنج سلطنتی

فیلم «دزدان دریایی: آخرین گنج سلطنتی» داستان گروهی از دزدان دریایی با فرماندهی یک کاپیتان زن به نام «هه رنگ» است که با گروهی از راهزنان شرور به «رهبری وو مو چی» تبانی می کنند تا در یک ماجراجویی در آب های طوفانی دریای آزاد، گنجینه های سلطنتی که بدون هیچ ردی ناپدید شده اند را پیدا کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Jeong-hoon Kim
Song Yong-Woon
Chun Sung-il
Kim Chang-ju