پوستر فیلم  اتل متل توتوله

اتل متل توتوله

محصولایران
فیلم «اتل متل توتوله» به کارگردانی « محمد جعفری هرندی» درباره فردی به نام «جاهل خان» است که در تماسی با ناظم مدرسه ابتدایی «اندیشه» از او می‌ خواهد که مدرسه را تعطیل کند. او تعدادی بخاری به مدرسه اهدا می‌ کند و از آن پس کتاب‌ های درسی بچه‌ ها ناپدید می‌ شود. به توصیه مسئولان مدرسه از بین بچه‌ ها گروه انتظامات تشکیل می‌ شود تا حافظ کتاب‌ های درسی باشند.