پوستر فیلم  گرینلند

گرینلند

فیلم «گرینلند» داستان خانواده ای است که برای بقا مبارزه می کنند. قطعاتی از یک شهاب سنگ که قرار است به زمین برخورد کند و باعث انقراض بشریت شود. «جان گریتی» یک سفر مخاطره‌ آمیز را شروع می کند تا امنیت همسر و پسرش را فراهم کند تا قبل از این که دیر شود، به پناهگاهی در «گرینلند» برسند.
فیلم‌های پیشنهادی
Ric Roman Waugh
Chris Sparling
David Buckley
Gabriel Fleming