پوستر فیلم  علف های هرز

علف های هرز

محصولایران
فیلم «علف های هرز» درباره یک باند بمب گذار بین المللی است که قصد دارند توطئه ای بزرگ علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، آن ها تصمیم می گیرند هنگام ورود هیات های کشورهای مختلف به اصفهان، بمبی را منفجر کنند تا ایران را به عنوان کشوری تروریستی معرفی کنند.