پوستر فیلم  عمو جان هیتلر

عمو جان هیتلر

محصولایران
فیلم «عمو جان هیتلر» داستان «غلام قهرمانی» معروف به «عمو جان» و «اخوان» دو دوست قدیمی است که برای به دست آوردن کرسی مدیریت یک پارک تازه تاسیس، با یکدیگر به رقابت می پردازند. این رقابت ماجراهایی را به وجود می آورد که دیگران را نیز درگیر خود می کند.