پوستر فیلم  روزی روزگاری شاه آباد

روزی روزگاری شاه آباد فصل 1 قسمت 10

محصولایران
سریال «روزی روزگاری شاه آباد» درباره فوتبالیستی به نام «علی» است که هنگام سفر به عراق برای شركت در بازی تداركاتی، دستگير شده و به مكانی به نام شاه آباد تبعید می شود و به دنبال اين موضوع، ماجراهایی برای او به وقوع می پیوند كه سرآغاز این داستان است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
احمد دیری
علی دنیوی
مرتضی شفیع
رضا سمرقندی