پوستر فیلم  خطرناک ترین زن شائولین

خطرناک ترین زن شائولین

محصولهنگ کنگ
فیلم «خطرناک ترین زن شائولین» درباره جوانی دانش آموز به نام «هو منگ هوا» است. او دنبال استادی می گردد که هنرهای رزمی را به او یاد دهد تا بتواند انتقام خود را از بانوی سیاه بگیرد.
فیلم‌های پیشنهادی
Meng-Hua Ho
Runme Shaw
I. Fang Yeh
Yung-Yu Chen