پوستر فیلم  لعنتی خنده‌ دار

لعنتی خنده‌ دار

محصولایران
فیلم «لعنتی خنده‌ دار» درباره «سیا»، جوانی است که در جامعه تحت مشکلات و فشارهای زیادی قرار دارد. او برای حل کردن آن ها حرفه جدید و پرماجرایی را شروع می کند.
بیژن شیرمرز
بیژن شیرمرز
بیژن شیرمرز