پوستر فیلم  لونانا: وراجی در کلاس درس

لونانا: وراجی در کلاس درس

محصولچین
فیلم «لونانا: وراجی در کلاس درس» داستان «اوگین» یک معلم جوان در پایتخت بوتان است که با آرزوی خواننده شدن و مهاجرت به استرالیا، از وظایف خود طفره می رود. به عنوان توبیخ، او را به دورافتاده ترین مدرسه جهان، روستای یخچالی هیمالیا به نام «لونانا» می فرستند تا خدمتش را تکمیل کند، جایی بدون هیچ گونه لوازم آموزشی.
Pawo Choyning Dorji
Pawo Choyning Dorji
Hsiao-Yun Ku