پوستر فیلم  مسافر کونگ فو

مسافر کونگ فو

محصولچین
داستان فیلم «مسافر کونگ فو» در زمان حمله بیگانگان به زمین اتفاق می افتد. با تلاش برای فرار از شکست، یک ژنرال چینی اعزام می شود و می کوشد راهی برای شکست مهاجمان بیگانه ابداع کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Xian Feng Zhang
Luo Yan
Hua Liu