پوستر فیلم  ماشین ها 2

ماشین ها 2

محصولآمریکا
انیمیشن «ماشین ها 2» درباره ماشین مسابقه ای به نام «لایتینگ مک کوئین» است. او بعد از قهرمانی اش قصد دارد تا مدتی را به استراحت و تعمیر فنی خود بپردازد اما رقیب قدیمی او به نام «فرانچسکو برنولی» پیشنهاد شرکت در یک گراند پریکس جهانی را به لایتینگ می ‌دهد. لایتینگ که سرش برای مسابقات درد می ‌کند، به همراه دوست صمیمی خود یعنی «ماتر» آماده می‌ شوند تا به این گراند پریکس قدم بگذارند.
فیلم‌های پیشنهادی
John LasseterBradford Lewis
Denise Ream
Michael Giacchino
Stephen Schaffer