پوستر فیلم  کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

سریال «کنت مونت کریستو» داستان «ادموند دانتس» است که محکوم به حبس ابد در زندانی است. او در زندان با «آبه فاریا» دیدار می کند و آدرس گنجی را از «آبه» می گیرد. در ادامه پس از سال ها «آبه» می میرد و «ادموند» از زندان فرار می کند و سراغ گنج می رود که در جزیره «مونت کریستو» پنهان شده است و فقط «مونت» از او خبر دارد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Josée Dayan
Jean-Pierre GuérinJacques Bar
Bruno Coulais