پوستر فیلم  روز بله گویی

روز بله گویی

محصولآمریکا
فیلم «روز بله گویی» داستان پدر و مادری است که معمولا به فرزندشان «نه» می گویند. اما این بار تصمیم گرفتند تا با یکسری قوانین اساسی در یک روز طوفانی و سرگرم کننده و ماجراجویانه به وحشیانه ترین درخواست های فرزندانشان «بله» بگویند.
فیلم‌های پیشنهادی
Miguel Arteta
Ben EverardJennifer Garner
Justin Malen
Michael Andrews
Jay Deuby