پوستر فیلم  کابوس نیمه شب

کابوس نیمه شب

محصولایران
مستند سریالی «کابوس نیمه شب» به کارگردانی و نویسندگی «علی عارضی» و تهیه کنندگی «محمد امین رسولی» روایت داستان آوارگی شاه منفور پهلوی در مقطع تاریخی 26 دی 1357 تا 5 مرداد 1359، بر اساس اسناد و مدارک به جامانده از کتاب خاطرات رجل سیاسی دوران پهلوی و اطرافیان شاه است که با استفاده از آرشیوهای تصویری بنا شده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
علی عارضی
محمدامین رسولی
علی عارضی