پوستر فیلم  نردبان 49

نردبان 49

محصولآمریکا
فیلم «نردبان 49» داستان آتش نشانی به نام «جک ماریسن» است که در واحد آتش نشانی «نردبان 49» مشغول به کار می شود. سرپرستی وی با «کاپیتان مایک کندی» است. روزی در یکی از عملیات ها برای خاموش کردن آتش، گیر می افتد و حوادثی برایش رخ می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Jay Russell
Casey Silver
Lewis Colick
William Ross