پوستر فیلم  من مادر هستم

من مادر هستم

فیلم «من مادر هستم» داستان دختر جوانی است که پس از انقراض نسل انسان، از زمان جنینی توسط رباتی به نام «مادر» که برای بازسازی زمین طراحی شده، بزرگ می شود و این اتفاق در یک محیط ایزوله و به صورت مخفیانه رخ داده است. دختر که در مورد دنیای بیرون کنجکاو است، در حین کاوش، صدای یک زن زخمی را می شنود که بیرون از پناهگاه برای کمک التماس می کند. وقتی دختر با انسان دیگری روبرو می شود، تمام دنیایش متزلزل می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Grant Sputore
Timothy WhiteKelvin Munro
Michael Lloyd Green
Sean Lahiff