پوستر فیلم  تام و جری: گاوچران

تام و جری: گاوچران

محصولآمریکا
انیمیشن «تام و جری: گاوچران» این بار در غرب وحشی اتفاق می افتد، جایی که این موش و گربه به نجات یک مزرعه از دست یک مرد شرور می پردازند. این دو رقیب با هم متحد می شوند تا به یک دختر گاوچران و برادرش کمک کنند تا خانه خود را از دست یک زمین خوار حریص نجات دهند.
فیلم‌های پیشنهادی
Darrell Van Citters
Darrell Van Citters
Will Finn
Vivek Maddala