پوستر فیلم  خانواده بی نظیر

خانواده بی نظیر

محصولژاپن
فیلم «خانواده بی نظیر» یا «چه خانواده عجیبی» داستان یک خانواده ای است که در طول جریان زندگی با آشفتگی های عجیبی روبرو می شوند. زن خانواده بعد از ۵۰ سال زندگی، از همسرش به عنوان کادوی تولد تقاضای طلاق می کند.
Yôji Yamada
Hiroshi Fukazawa
Joe Hisaishi
Iwao Ishii