پوستر فیلم  اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند

اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند

محصولایران
فیلم «اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند» درباره زنی به اسم لیلا و همسرش فرید و مستاجر دو خواهر پیر است. یک شب در یک میهمانی، اتفاقی پیش پا افتاده برای لیلا می افتد که او را به دردسر می اندازد.