پوستر فیلم  خوشمزه

خوشمزه

فیلم «خوشمزه» داستان «پیر مانسرون» سرآشپز خوش ذائقه فرانسوی است که به ارزشمندترین خدمتکار در خانه «دوک چامفورت» تبدیل شده است. چندی بعد او به خاطر تهیه پیش غذایی جدید که به مذاق اشراف دعوت شده در مهمانی «دوک» خوش نیامده بود، توسط اربابش اخراج می شود و غمگینانه در مسافرخانه روستایی خانواده اش زندگی می کند. زنی به نام «لوئیز» که مشتاق شاگردی نزد اوست، او را ملاقات می کند. این دو به زودی ایده جدیدی را به وجود می آورند که باعث تحولاتی می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Éric Besnard
Philip BoëffardRossignon
Christophe Julien
Lydia Decobert