پوستر فیلم  تعطیلات طلایی

تعطیلات طلایی

محصولایران
سریال «تعطیلات طلایی» داستان اتفاقات مدرسه ای است که میزبان گردشگران بسیاری از شهرهای مختلف کشور در زمان قبل از شیوع ویروس کرونا بوده است و هم اکنون مدیر مدرسه بنا به اتفاقات دراماتیک به مسائل مربوط به گردشگران، در آن زمان بر می خورد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
سید حامد حسینی
هومن همامی
نوشین شاهین