پوستر فیلم  روزهای آبی

روزهای آبی

محصولایران
سریال «روزهای آبی» داستان خانواده ثروتمندی است که ورشکسته می شوند و در شرایط سخت مالی مجبور به مهاجرت به روستای مادری شان می شوند. با توجه به امکانات روستا سبک زندگی آن ها تغییرات محسوسی می کند و این آغاز چالش های تلخ و شیرین آن ها در روستا است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر