پوستر فیلم  ما فرشته نیستیم

ما فرشته نیستیم

محصولایران
داستان سریال «ما فرشته نیستیم» از جایی شروع می شود که در روزهای قبل از عید زندانیان برای گرفتن مرخصی تلاش زیادی می‌ کنند. و به برخی از آن ها مرخصی داده می‌ شود. اما در این بین ۴ نفر از آن ها که بیشترین استحقاق برای دریافت مرخصی داشتند، با مرخصی شان موافقت نمی‌ شود و بدین‌ ترتیب اتفاقات تازه ای آغاز می‌ شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فلورا سام
مجید اوجی
فلورا سام