پوستر فیلم  چگونه میلیاردر شدم‏

چگونه میلیاردر شدم‏

محصولایران
فیلم «چگونه میلیاردر شدم‏» درباره فردی به نام «رضا» است. او که مشکلات مالی فراوانی دارد و به دنبال پولدار شدن است، طبق فرضیه جهان های موازی، ناخواسته وارد خانه ای جادویی می شود و طی آن اتفاقات عجیبی برایش رخ می دهد.