پوستر فیلم  اینک آخرالزمان‏

اینک آخرالزمان‏

محصولآمریکا
فیلم «اینک آخرالزمان» «Apocalypse Now» داستان جنگ های ویتنام است. به کاپیتان «ویلارد» دستور داده می شود که به جنگلی در کمبوجیه رفته و سرهنگ «کورتز» خائن را که درون جنگل برای خودش ارتشی تشکیل داده است، پیدا کرده و بکشد.
فیلم‌های پیشنهادی