پوستر فیلم  فرار از زندان

فرار از زندان

محصولایران
فیلم «فرار از زندان» داستان زندگی دو برادر را روایت می‌ کند که یکی از آن ها به اشتباه زندانی می‌ شود و برادر دیگر برای نجات وی با طراحی نقشه‌ ی فرار بر روی بدن خود وارد زندان می شود و در ادامه، مشکلاتی را بر سر راه خود می‌ بینند.