پوستر فیلم  نهنگ آزاد ۲

نهنگ آزاد ۲

فیلم «نهنگ آزاد ۲» یا «ویلی آزاد ۲: خانه ماجراجویی» دنباله قسمت اول این عنوان است. دو سال از زمانی که «جسی»، «ویلی» را نجات داد می گذرد و او اکنون نوجوانی است که با والدین خوانده اش زندگی می کند. آن ها آماده می شوند تا برای کمپ تابستانی به اقیانوس آرام سفر کنند. در این سفر اتفاقی رقم می خورد که «جسی» و «ویلی» دوباره با هم متحد می شوند.
فیلم‌های پیشنهادی